Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Zorg

De overheid trekt zich steeds verder terug uit de zorgsector en stimuleert ouderen hun eigen vorm van zorg te kiezen. Wij bieden ouderen met een intensieve zorgbehoefte een kleinschalig alternatief voor reguliere zorg. Een team van gekwalificeerde medewerkers biedt individuele zorg en aandacht rondom de klok aan hen die dit nodig hebben, maar die daarnaast hechten aan individueel en exclusief woongenot.

Zorgvisie

De mens staat in onze zorgvisie centraal. Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid, voorgeschiedenis, leefwijze en levensbeschouwing, die wij respecteren en waarmee wij onder alle omstandigheden rekening houden. Het is aan de mens zelf om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven. Wanneer een mens ziek wordt en zorg behoeft, is ons uitgangspunt dat de zorgverlening hierop aansluit. De doelstellingen van de zorg- en dienstverlening worden daarom gezamenlijk vastgelegd. Een juiste afstemming met de leefwereld van de bewoner is hierbij belangrijk. Dit vormt de basis voor een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Zo garanderen wij aangepaste zorg en dienstverlening op maat.

Zorgverlening

Aan de individueel vastgestelde zorgbehoefte wordt voldaan door een team van gekwalificeerde verpleegkundigen, verzorgenden en assistenten. De medische zorg wordt verleend door de huisartsen in Ruurlo. Zo nodig kan ook een beroep worden gedaan op andere zorgprofessionals, zoals de tandarts. Onze medewerkers zijn altijd aanwezig, ook `s nachts. Wij geven individuele 24-uurs zorggarantie. Dit houdt ook in dat wij verpleging en verzorging bieden tot en met de laatste levensfase. Bewoners weten zich geborgen en kunnen, ook wanneer de zorgbehoefte zeer intensief tot terminaal wordt, bij ons blijven.

Grenzen aan wat wij u kunnen bieden

Indien de (aspirant)bewoner ernstige psychiatrische problematiek heeft, d.w.z. een gevaar is voor zichzelf of voor anderen, of gedrag vertoont dat storend is voor anderen, kan zorg niet of niet langer geboden worden. Mogelijk zwerfgedrag en agressief gedrag kunnen redenen zijn voor doorverwijzing naar een instelling die wel de zorg kan bieden die voor u het meest geschikt is in een dergelijk geval.