Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Cliëntvertrouwenspersoon

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De Wet zorg en dwang regelt uw rechten als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg of met onvrijwillige opname. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

 

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg of opname

 

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt u bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis voor u. Uw zorgaanbieder is verplicht u te wijzen op het bestaan van de vertrouwenspersoon en kan u in contact brengen.

De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.