Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Cliëntvertrouwenspersoon

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) voor alle mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De Wet zorg en dwang regelt uw rechten als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg of met onvrijwillige opname. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

 

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg of opname

 

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt u bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis voor u. Voor de regio’s waar Eminent werkzaam is, is de cliëntvertrouwenspersoon bereikbaar via: