Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Zorg in een huiselijke setting
Eminent Wonen & Zorg biedt een veilig thuis voor mensen met dementie, of andere geheugenproblemen. Iemand met (beginnende) dementie merkt dat er dingen misgaan. Hij of zij begrijpt alleen niet wat er precies aan de hand is. Vaak roept dit angst op wat kan leiden tot boosheid, somberheid of pessimisme.

Binnen een kleinschalige setting is zowel de inrichting als de begeleiding er op gericht dit gevoel van onbehagen weg te nemen.

Alle locaties van Eminent wonen & Zorg zijn kleinschalig van opzet. Er is ruim voldoende begeleiding en daarmee aandacht voor de bewoners. Daardoor zijn onze locaties uitermate geschikt voor bewoners met dementie.

 

Persoonlijke en belevingsgerichte zorg
Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid, voorgeschiedenis, leefwijze en levensbeschouwing. Onder alle omstandigheden wordt hier door ons rekening mee gehouden en uiteraard gerespecteerd. Voor ieder mens, dus ook voor iemand met dementie, is het van belang zoveel mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen leven. Ons uitgangspunt is dat de zorgverlening aansluit aan de zorgbehoefte. Deze doelstellingen van de zorg- en dienstverlening worden in gezamenlijk overleg vastgelegd. Een juiste afstemming met de leefwereld van de bewoner is hierbij belangrijk. Dit vormt de basis voor een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverlener.

 

 

Wonen & zorg bij Eminent Wonen & Zorg
Binnen Eminent Wonen & Zorg heeft elke bewoner een appartement, met een eigen badkamer en domotica (bijvoorbeeld een bel voor hulpvragen).

Elke locatie beschikt over een gezamenlijke woon-, keuken en eetruimte. De bewoners volgen zo veel mogelijk hun eigen ritme. Familie en vrienden zijn van harte welkom.

De locaties bevinden zich in het centrum van het dorp of aan de rand, zodat er gemakkelijk een bezoekje aan winkels, markt e.d. gebracht kan worden. Wij bieden de mogelijkheid om te helpen bij het huishouden, de tuin bijhouden of het koken, maar het hoeft niet.

Daarnaast is er een programma met onder meer muziek, beweging, het bereiden van eten en periodieke gezamenlijke uitjes, aangepast aan de bewoners.

Bewoners krijgen begeleiding van deskundige, speciaal opgeleide zorgverleners, die weten wat mensen met dementie nodig hebben om zich prettig en vertrouwd te voelen.

Wij sluiten altijd aan bij wat een bewoner nodig heeft en wat past bij wie hij/ zij was en nu is. Zo creëren we een veilige omgeving, waarbinnen zij zichzelf mogen zijn.

 

Voor meer informatie en/of een rondleiding kunt u contact met ons opnemen via info@eminent-wonen.nl of telefoonnummer 0573 726 826