Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Zorgvisie

De overheid trekt zich steeds verder terug uit de zorgsector en stimuleert ouderen hun eigen vorm van zorg te kiezen. Wij bieden ouderen met een intensieve zorgbehoefte een kleinschalig alternatief voor reguliere zorg. Een team van gekwalificeerde medewerkers biedt 24/7 individuele zorg en aandacht aan ouderen die dit nodig hebben en daarnaast hechten aan individueel en exclusief woongenot.

Zorgvisie

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid, voorgeschiedenis, leefwijze en levensbeschouwing, die wij respecteren en waarmee wij onder alle omstandigheden rekening houden. Het is aan eenieder zelf om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven. Wanneer iemand ziek wordt en zorg behoeft, is ons uitgangspunt dat de zorgverlening hierop aansluit. De doelstellingen van de zorg- en dienstverlening worden daarom gezamenlijk vastgelegd. Een juiste afstemming met de leefwereld van de bewoner is belangrijk en vormt de basis voor een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Zo garanderen wij aangepaste zorg en dienstverlening op maat.

Zorgverlening

Onze gekwalificeerde verpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijk assistenten zorgen onder leiding van de locatieverantwoordelijke verpleegkundige voor deze individueel vastgestelde zorgbehoefte. De medische zorg wordt verleend door de huisartsen uit de woonplaats waar de woonzorginstellingen gevestigd zijn. Dit doen zij in samenwerking met de physician assistant van Eminent. Een physician assistant is iemand die een vervolgopleiding heeft gedaan waarna hij zelfstandig complexe medische taken en handelingen uit kan voeren; de physician assistant neemt taken over van een medisch specialist. Zo nodig kan ook een beroep worden gedaan op andere zorgprofessionals zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut of tandarts. Onze medewerkers zijn altijd aanwezig, ook `s nachts. Wij geven individuele 24-uurs zorggarantie. Eminent biedt verpleging en verzorging tot en met de laatste levensfase. Bewoners weten zich geborgen en kunnen, ook wanneer de zorgbehoefte zeer intensief tot terminaal wordt, bij ons blijven.

Grenzen aan wat wij u kunnen bieden

Indien de (aspirant)bewoner ernstige psychiatrische problematiek heeft en een gevaar is voor zichzelf of voor anderen, of gedrag vertoont dat storend is voor anderen, kan zorg niet of niet langer geboden worden. Mogelijk dwaalgedrag en agressief gedrag kunnen redenen zijn voor doorverwijzing naar een instelling die wel de zorg kan bieden die voor u het meest geschikt is in deze situaties.