Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Cliëntwaardering

Eminent Wonen & Zorg vindt het belangrijk om te horen hoe de cliënten en/of diens naasten onze zorg- en dienstverlening ervaren (= cliënttevredenheidsonderzoek).

 

Minimaal 1 x per half jaar evalueren wij de zorg- en dienstverlening met iedere cliënt aan de hand van een vragenlijst. De vragen die gesteld worden, zijn afgestemd op wat de cliënt belangrijke onderwerpen vindt.

 

Met de resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken kunnen wij onze zorg blijven verbeteren en onze zorg aan laten aansluiten op de wensen en behoeftes van de cliënt. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van zorg richting onder andere potentiële cliënten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zorgverzekeraars.