Vraag hier uw brochure aan
Aangepaste zorg in huiselijke sfeer

Cliëntenraad

Een luisterend oor, een wakend oog en een mondige stem.

Bij Eminent Wonen & Zorg draait het om het welzijn en de goede zorg voor de bewoner. Om deze zorg te waarborgen en hierin te kunnen groeien, vindt Eminent het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten.

De cliëntenraad wordt op dit moment bekleed door twee leden: Arie Adams en Hans Manschot. Zij zullen de komende tijd afstemmen met de organisatie hoe de medezeggenschap bij Eminent verder vorm gegeven zal worden. Één van de doelen is dat de cliëntenraad als inhoudelijk klankbord fungeert voor het reilen en zeilen van de organisatie vanuit het bewoners en/of naasten perspectief.

 

Belangstelling lidmaatschap

Mocht u belangstelling hebben voor of meer willen weten over het lidmaatschap van de  Cliëntenraad van Eminent, dan kunt u mailen naar: clientenraad@eminent-wonen.nl

 

Klachtenprocedure

Voor klachten van individuele cliënten kent Eminent een klachtenprodure, via deze link is die in te zien.

Onderkant formulier